Rasfoire documente

Regulamentul 1787/12-iun-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate şi cele ale politicii comune în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2017

Regulamentul 1788/22-sep-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ossolano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2017

Decizia 1789/25-sep-2017 de abrogare a Deciziei 2009/415/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Grecia

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2017

Decizia 1790/25-sep-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de cooperare instituit prin Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, cu privire la adoptarea priorităţilor parteneriatului UE-Armenia

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2017

Rectificare din 04-oct-2017 a Regulamentului (UE) 2017/1154 din 7 iunie 2017 al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1151 de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei şi a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 şi a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte emisiile generate în condiţii reale de conducere de vehiculele uşoare pentru pasageri şi de vehiculele uşoare comerciale (Euro 6)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2017