Rasfoire documente

Regulamentul 1585/19-sep-2017 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare ale Uniunii pentru carnea de vită şi de mânzat proaspătă şi congelată şi carnea de porc originară din Canada, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 442/2009 şi a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 481/2012 şi (UE) nr. 593/2013

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2017

Regulamentul 1586/19-sep-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei privind deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din ţări terţe şi de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2017

Regulamentul 1587/19-sep-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 642/2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte taxele de import în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2017

Regulamentul 1588/19-sep-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce priveşte concesiile privind produsele lactate originare din Canada

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2017

Regulamentul 1589/19-sep-2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru un producător-exportator în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping şi antisubvenţie privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin şi componentele lor cheie (şi anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2017