Rasfoire documente

Decizia 1545/13-sep-2017 de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului ''Capitale europene ale culturii'' pentru anii 2020-2033

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Decizia 1546/29-sep-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Notificare din 11-aug-2017 a Uniunii Europene către comitetul sectorial mixt în temeiul articolului 7 din anexa sectorială privind bunele practici de fabricaţie (BPF) a produselor farmaceutice la Acordul de recunoaştere reciprocă dintre Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1547/14-sep-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1548/14-sep-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1550/14-iul-2017 de adăugare a unei anexe la Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1551/14-iul-2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1552/05-sep-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Porc noir de Bigorre (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1553/05-sep-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chasselas de Moissac (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1554/05-sep-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jambon noir de Bigorre (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1555/12-sep-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate 251658240251658240(DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1556/12-sep-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ternera de Extremadura (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1557/12-sep-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Coco de Paimpol (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1558/14-sep-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanţei bromelaină în ceea ce priveşte limita maximă de reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1559/14-sep-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării limitei maxime de reziduuri a substanţei alarelin

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Decizia 1560/14-sep-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Decizia 1562/14-sep-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Regulamentul 1549/14-sep-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Decizia 1561/14-sep-2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017

Acord-Cadru din 07-aug-2017 între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2017