Rasfoire documente

Regulamentul 135/23-ian-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1903 privind stabilirea, pentru anul 2017, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupuri de stocuri de peste aplicabile în Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 136/16-ian-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ossau-Iraty (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 137/16-ian-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pomme de terre de l'île de Re (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 138/16-ian-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Raclette de Savoie (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 139/25-ian-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 140/26-ian-2017 de desemnare a laboratorului de referinţă al UE pentru boli cauzate de virusurile Capripox (dermatoza nodulară contagioasă şi variola ovină şi caprină), de stabilire a responsabilităţilor şi a sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului respectiv şi de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 142/26-ian-2017 de modificare pentru a 258-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 143/26-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 144/26-ian-2017 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2017 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Decizia 145/25-ian-2017 privind menţinerea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul armonizat EN 14904:2006 ''Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie'', în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Decizia 1/09-dec-2016 de înlocuire a Protocolului 2 la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2017/147]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Recomandarea 146/21-dec-2016 privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandării (UE) 2016/1374

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Regulamentul 141/26-ian-2017 de instituire a unor taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de ţevărie pentru sudat cap la cap, din oţel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză şi Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017