Rasfoire documente

Regulamentul 129/25-ian-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 743/2013 de introducere a măsurilor de protecţie privind importurile de moluşte bivalve din Turcia destinate consumului uman, în ceea ce priveşte perioada de aplicare a acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Regulamentul 130/25-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 131/24-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/184/UE privind scutirea anumitor servicii din sectorul poştal din Austria de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 132/24-ian-2017 cu privire la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului atribuirii de contracte pentru furnizarea infrastructurii aeroportuare pentru mărfuri în Austria

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 133/25-ian-2017 privind menţinerea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul armonizat EN 14342:2013 ''Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare'', în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 185/16/COL/12-oct-2016 de aprobare a planului de performanţă al reţelei pentru a doua perioadă de referinţă a schemei de performanţă a cerului unic european (2015-2019) [2017/134]

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Regulamentul 128/20-ian-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017