Rasfoire documente

Decizia 126/24-ian-2017 de modificare a Deciziei 2013/448/UE în ceea ce priveşte stabilirea unui factor de corecţie transsectorial uniform, în conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Regulamentul 119/13-ian-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Speck Alto Adige/Sudtiroler Markenspeck/Sudtiroler Speck (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Regulamentul 120/24-ian-2017 privind derogările de la regulile de origine prevăzute în anexa II la Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia, Peru şi Ecuador, pe de altă parte, care se aplică în limitele contingentelor pentru anumite produse din Ecuador

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Regulamentul 121/24-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 122/23-ian-2017 cu privire la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru activităţile legate de producţia de turbă în Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Rectificare din 25-ian-2017 la Decizia (PESC) 2016/2314 a Consiliului din 19 decembrie 2016 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operaţie militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EU NAVFOR MED operaţia SOPHIA)

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Rectificare din 25-ian-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/105 al Comisiei din 19 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul şi frecvenţa rapoartelor de tranzacţie transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 123/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Principatul Andorra

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 124/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Statul Cetăţii Vaticanului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 125/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Republica San Marino

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Regulamentul 117/05-sep-2016 de stabilire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecţia mediului marin în Marea Baltică şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/1778

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Regulamentul 118/05-sep-2016 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecţia mediului marin în Marea Nordului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017