Rasfoire documente

Regulamentul 1393/24-mai-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1395/2014 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru activităţile de pescuit de anumite specii pelagice mici şi activităţile de pescuit pentru scopuri industriale în Marea Nordului

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2017

Regulamentul 1394/26-iul-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2017

Decizia (UE, Euratom) 2017/1395/26-iul-2017 de numire a doi membri în Comitetul de personalităţi independente instituit prin articolul 11 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2017

Decizia 1396/26-iul-2017 de modificare a anexei la Decizia 2007/453/CE în ceea ce priveşte statutul privind ESB al Poloniei şi al anumitor regiuni din Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2017

Decizia 1397/27-iul-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2017

Rectificare din 28-iul-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1152 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare pentru vehiculele utilitare uşoare şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 293/2012

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2017