Rasfoire documente

Regulamentul 1382/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării difetialonei ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1374/25-iul-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1375/25-iul-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1191/2014 de stabilire a formatului şi mijloacelor de prezentare a raportului menţionat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1376/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării warfarinei ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1377/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării clorofacinonei ca substanţă activă care poate fi utilizată în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1378/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei cumatetralil ca substanţă activă care poate fi utilizată în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1379/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei difenacum ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1380/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării bromadiolonei ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1381/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei brodifacum ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1383/25-iul-2017 de reînnoire a aprobării substanţei flocumafen ca substanţă activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 14

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Regulamentul 1384/25-iul-2017 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2017 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1385/25-iul-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operaţie militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA)

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1386/25-iul-2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017

Decizia 1387/24-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a unui preparat enzimatic de prolil-oligopeptidază produs cu o tulpină modificată genetic de Aspergillus niger ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2017