Rasfoire documente

Regulamentul 1325/17-iul-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Regulamentul 1326/17-iul-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Regulamentul 1327/17-iul-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1336/11-iul-2017 de numire a doi membri şi a unui supleant, propuşi de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Regulamentul 1328/17-iul-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 642/2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte taxele de import în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Regulamentul 1329/17-iul-2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de folosire a unui contingent tarifar al Uniunii consolidat în cadrul GATT pentru preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte, alocat Statelor Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Regulamentul 1330/17-iul-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1331/04-iul-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situaţii neprevăzute

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1332/11-iul-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a ţărilor terţe necooperante în ceea ce priveşte combaterea activităţilor de pescuit ilegal, nedeclarat şi nereglementat, în ceea ce priveşte Uniunea Comorelor

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1333/11-iul-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/170/UE de stabilire a unei liste a ţărilor terţe necooperante în ceea ce priveşte combaterea activităţilor de pescuit ilegal, nedeclarat şi nereglementat, în ceea ce priveşte Saint Vincent şi Grenadinele

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1334/11-iul-2017 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1335/11-iul-2017 de numire a unui supleant, propus de Regatul Ţărilor de Jos, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1337/11-iul-2017 de numire a unui membru şi a unui supleant, propuşi de Malta, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1338/17-iul-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1339/17-iul-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1340/17-iul-2017 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1341/17-iul-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1342/17-iul-2017 de modificare şi de prelungire a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia 1324/04-iul-2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017