Rasfoire documente

Regulamentul 1274/14-iul-2017 de aprobare a clorului activ eliberat din hipoclorit de calciu ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 2, 3, 4 şi 5

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1275/14-iul-2017 de aprobare a clorului activ eliberat din clor ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 2 şi 5

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1270/14-iul-2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea carbonatului de potasiu (E 501) pe fructele şi legumele descojite, tăiate şi mărunţite

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1271/14-iul-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea dioxidului de siliciu (E 551) în nitratul de potasiu (E 252)

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1273/14-iul-2017 de aprobare a clorului activ eliberat din hipoclorit de sodiu ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparţinând tipurilor de produs 1, 2, 3, 4 şi 5

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1276/14-iul-2017 de aprobare a acidului peracetic obţinut din tetraacetiletilendiamină şi percarbonat de sodiu ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2, 3 şi 4

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1277/14-iul-2017 de aprobare a 2-octil-izotiazol-3(2H)-onei ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1278/14-iul-2017 de aprobare a 2-metilizotiazol-3(2H)-onei ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 11

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Decizia 1281/13-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a L-ergotioneinei ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Decizia 1282/14-iul-2017 de neaprobare a utilizării substanţei 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă ca substanţă activă destinată utilizării în produse biocide din tipul de produs 13

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Regulamentul 1272/14-iul-2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1280/11-iul-2017 de prelungire a mandatului şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017

Directiva 1279/14-iul-2017 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2017