Rasfoire documente

Regulamentul 1259/19-iun-2017 de înlocuire a anexelor I, II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017

Regulamentul 1260/19-iun-2017 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017

Regulamentul 1261/12-iul-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce priveşte o metodă de prelucrare alternativă a anumitor grăsimi topite

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017

Regulamentul 1262/12-iul-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce priveşte utilizarea dejecţiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil în instalaţiile de ardere

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017

Regulamentul 1263/12-iul-2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017

Regulamentul 1264/12-iul-2017 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 30 iunie-7 iulie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017

Decizia 1265/11-iul-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017

Rectificare din 13-iul-2017 la Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor

publicat in Jurnalul Oficial 182L din 2017