Rasfoire documente

Decizia BCE/2017/22/05-iul-2017 privind delegarea deciziilor cu privire la transmiterea de informaţii statistice confidenţiale către Comitetul unic de rezoluţie 2017/1258)

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Decizia 1249/16-iun-2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Regulamentul 1250/11-iul-2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ştergerea de pe lista Uniunii a substanţei aromatizante 4,5-epoxidec-trans-2-enal

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Regulamentul 1251/11-iul-2017 de modificare pentru a 271-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1252/11-iul-2017 în sprijinul întăririi siguranţei şi securităţii chimice în Ucraina, în concordanţă cu punerea în aplicare a Rezoluţiei 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1253/11-iul-2017 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Decizia 1254/04-iul-2017 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Stop TTIP''

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Decizia 1255/11-iul-2017 privind un model de descriere a sistemelor şi procedurilor naţionale pentru admiterea organizaţiilor ca membri şi parteneri EURES

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Decizia 1256/11-iul-2017 privind modelele şi procedurile necesare pentru schimbul de informaţii la nivelul Uniunii referitoare la programele naţionale de lucru ale reţelei EURES

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017

Decizia 1257/11-iul-2017 privind standardele tehnice şi formatele necesare pentru un sistem uniform care să permită corelarea locurilor de muncă vacante cu cererile de locuri de muncă şi cu CV-urile pe portalul EURES

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2017