Rasfoire documente

Regulamentul 1241/10-iul-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Regulamentul 1242/10-iul-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Decizia 1243/29-mai-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), în cadrul celei de a 98-a sesiuni a Comitetului pentru siguranţă maritimă şi al celei de a 71-a sesiuni a Comitetului pentru protecţia mediului marin, în ceea ce priveşte adoptarea unor amendamente la regula II-1/23 din Convenţia SOLAS, la regula II-2/9.4.1.3 din Convenţia SOLAS, la Codurile internaţionale din 1994 şi 2000 privind siguranţa navelor de mare viteză, la Codul internaţional al mijloacelor de salvare şi la apendicele V al anexei VI la MARPOL

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Decizia (UE, Euratom) 2017/1244/07-iul-2017 adoptată de comun acord cu preşedintele Comisiei, de numire a unui membru al Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1245/10-iul-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Rectificare din 11-iul-2017 la Decizia (UE) 2017/470 a Consiliului din 28 februarie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveţia, Norvegia şi Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Rectificare din 11-iul-2017 la Decizia (UE) 2017/471 a Consiliului din 28 februarie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveţia, Norvegia şi Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferinţe al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Rectificare din 11-iul-2017 la Decizia (UE) 2016/1945 a Comisiei din 14 octombrie 2016 privind echivalenţele între categoriile de permise de conducere

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017

Decizia 1246/07-iun-2017 de aprobare a schemei de rezoluţie pentru Banco Popular Espanol S.A.

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2017