Rasfoire documente

Regulamentul 1232/03-iul-2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1227/20-mar-2017 privind condiţiile pentru clasificarea, fară încercare, a produselor din material lemnos laminat impregnat cu clei, care fac obiectul standardului armonizat EN 14080, şi a produselor structurale din lemn masiv cu îmbinări cap la cap crenelate, care fac obiectul standardului armonizat EN 15497, în ceea ce priveşte comportamentul la foc al acestora şi de modificare a Deciziei 2005/610/CE

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1228/20-mar-2017 privind condiţiile pentru clasificarea, fără încercare, a tencuielilor şi ipsosurilor pentru exterior şi interior pe bază de lianţi organici, care fac obiectul standardului armonizat EN 15824, şi a mortarurilor pentru tencuială şi ipsoserie, care fac obiectul standardului armonizat EN 998-1, în ceea ce priveşte comportamentul la foc al acestora

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1229/03-mai-2017 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformităţii cu aceste standarde de comercializare şi a cerinţelor privind comunicările în sectorul bananelor

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1230/31-mai-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care detaliază criteriile obiective suplimentare pentru aplicarea ratei preferenţiale pentru ieşirile sau intrările de lichidităţi aferente facilităţilor transfrontaliere de credit sau de lichiditate neutilizate din cadrul unui grup sau al unui sistem instituţional de protecţie

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1236/07-iul-2017 de stabilire a ratei de ajustare a plăţilor directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru anul calendaristic 2017

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1233/03-iul-2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1234/03-iul-2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1235/06-iul-2017 de modificare pentru a 270-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu ISIL (Da'esh) şi cu organizaţia Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1237/07-iul-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce priveşte nivelurile maxime de acid cianhidric în sâmburi de caise neprelucraţi, întregi, măcinaţi, zdrobiţi, sparţi sau tocaţi introduşi pe piaţă pentru consumatorul final

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1238/07-iul-2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite tipuri de oţel rezistente la coroziune originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Decizia 1239/06-iul-2017 privind recunoaşterea Etiopiei în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi de certificare a navigatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Decizia 1240/07-iul-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Rectificare din 08-iul-2017 la Regulamentul (UE) 2015/768 al Consiliului din 11 mai 2015 de extindere la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (UE) nr. 331/2014 de instituire a unui program de schimb, asistenţă şi formare profesională pentru protecţia monedei euro împotriva contrafacerii (programul ''Pericles 2020'')

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017

Regulamentul 1231/06-iun-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 al Comisiei din 2 iunie 2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari pentru a reflecta schimbarea procedurii reglementare de testare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1014/2010

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2017