Rasfoire documente

Regulamentul 1220/16-iun-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Malatya Kayisisi (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2017

Regulamentul 1222/26-iun-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kietbasa biata parzona wielkopolska (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2017

Regulamentul 1223/05-iul-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Tomme de Savoie (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2017

Regulamentul 1224/06-iul-2017 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2017

Decizia 1225/16-iun-2017 de abrogare a Deciziei 2010/288/UE privind existenţa unui deficit excesiv în Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2017

Decizia 1226/30-iun-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/544 privind aprobarea programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (2015/1411)

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2017

Regulamentul 1221/22-iun-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce priveşte metodologia pentru determinarea emisiilor prin evaporare (încercarea de tipul 4)

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2017