Rasfoire documente

Regulamentul 1200/05-iul-2017 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Regulamentul 1201/05-iul-2017 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate asociate alimentelor, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi la sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Regulamentul 1202/05-iul-2017 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Regulamentul 1203/05-iul-2017 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte siliciul organic (monometilsilanetriol) şi oligozaharidele de calciu fosforil (POs-Ca) adăugate în produsele alimentare şi utilizate la producerea suplimentelor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Regulamentul 1204/05-iul-2017 de rectificare a versiunii în limba slovacă a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403 de elaborare a unor orientări comune privind standardele şi tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncţionale

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Regulamentul 1205/05-iul-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să se aplice cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 23 iunie 2017-30 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2081 pentru anumite cereale originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1206/04-iul-2017 privind contribuţiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanţarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua transă pentru 2017

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1210/04-iul-2017 privind identificarea ftalatului de di(2-etilhexil) (DEHP), a ftalatului de dibutil (DBP), a ftalatului de butil şi de benzil (BBP) şi a ftalatului de diizobutil (DIBP) ca substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în conformitate cu articolul 57 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1211/04-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913 (DAS-24236-5 x DAS-21023-5 x MON-88913-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1212/04-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1213/04-iul-2017 de instituire a Consorţiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată biologiei structurale integrate (Instruct-ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1208/04-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GH005-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1207/04-iul-2017 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (MON-00810-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1209/04-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 şi din porumb modificat genetic obţinut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 şi GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017