Rasfoire documente

Decizia BCE/2017/2/11-ian-2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate ((UE) 2017/101)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/1/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziţionare de active de către sectorul public de pe pieţele secundare ((UE) 2017/100)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Regulamentul 93/10-ian-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Miel Villuercas-Ibores (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Regulamentul 94/19-ian-2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de gluconat de sodiu originar din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Regulamentul 95/19-ian-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import şi al cererilor de drepturi de import depuse în perioada 1-7 ianuarie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Regulamentul 96/19-ian-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a treia invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 97/04-iul-2016 privind ajutorul de stat SA.40168 - 2015/C [ex SA.33584 - 2013/C (ex 2011/NN)] pus în aplicare de Ţările de Jos în favoarea clubului de fotbal profesionist Willem II din Tilburg

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 98/18-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2013/519/UE în ceea ce priveşte modelul de certificat de sănătate animală pentru importul în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 99/18-ian-2017 de modificare a Deciziei 93/195/CEE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale după exportul temporar în Mexic şi în Statele Unite ale Americii şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la China şi Mexic din lista ţărilor terţe şi a regiunilor acestora din care importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină sunt autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/3/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de titluri garantate cu active ((UE) 2017/102)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/4/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de obligaţiuni emise de sectorul corporativ ((UE) 2017/103)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017