Rasfoire documente

Regulamentul 1146/28-iun-2017 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de accesorii turnate filetate pentru tuburi şi ţevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză şi fabricate de Jinan Meide Castings Co., Ltd

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2017

Regulamentul 1147/28-iun-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1368 de stabilire a listei de indici de referinţă critici utilizaţi de pieţele financiare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1148/28-iun-2017 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2017

Decizia 1149/27-sep-2016 privind ajutorul de stat SA.30931 (11/C) (ex N 185/10) pus în aplicare de România pentru aeroporturile regionale româneşti

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2017

Decizia 469/15/COL/04-nov-2015 de închidere a procedurii oficiale de investigare cu privire la presupusul ajutor de stat acordat întreprinderii Innovation Norway pentru activităţile sale pe piaţa infrastructurii de internet şi a serviciilor conexe, precum şi cu privire la un posibil ajutor în favoarea oficiilor regionale de turism şi a organizaţiilor de gestionare a destinaţiei (Norvegia) [2017/1150]

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2017

Regulamentul 1145/08-iun-2017 privind retragerea de pe piaţă a anumitor aditivi furajeri autorizaţi în temeiul Directivelor 70/524/CEE şi 82/471/CEE ale Consiliului şi de abrogare a dispoziţiilor caduce în baza cărora sunt autorizaţi aditivii furajeri respectivi

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2017