Rasfoire documente

Regulamentul 1133/20-iun-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Regulamentul 1134/20-iun-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Regulamentul 1135/23-iun-2017 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri aplicabile substanţelor dimetoat şi ometoat din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Regulamentul 1136/14-iun-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Emmental de Savoie (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Regulamentul 1137/26-iun-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de drepturi de import introduse în perioada 1 iulie 2017-30 iunie 2018 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 431/2008 pentru carnea de animale din specia bovine, congelată

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Decizia 1138/19-iun-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, la prima reuniune a Conferinţei părţilor la Convenţia de la Minamata privind mercurul, în ceea ce priveşte adoptarea conţinutului obligatoriu al certificării menţionate la articolul 3 alineatul (12) din Convenţie şi al orientărilor menţionate la articolul 8 alineatele (8) şi (9) din Convenţie

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Decizia 1139/23-iun-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017

Recomandarea 1140/23-iun-2017 privind datele cu caracter personal care pot face obiectul schimbului de informaţii în cadrul sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid (SAPR) instituit în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul coordonării măsurilor de depistare a contacţilor în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2017