Rasfoire documente

Regulamentul 1109/21-iun-2017 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licenţe de import în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1110/22-iun-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele şi procedurile standard referitoare la autorizarea furnizorilor de servicii de raportare a datelor şi la notificările conexe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1111/22-iun-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la procedurile şi formularele pentru transmiterea informaţiilor privind sancţiunile şi măsurile prevăzute de Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1112/22-iun-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoaşterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1113/22-iun-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active acid benzoic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1114/22-iun-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active pendimetalin, ca substanţă susceptibilă de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1115/22-iun-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active propoxicarbazon în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1116/22-iun-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a zecea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1117/22-iun-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077 pentru ouăle, produsele din ouă şi albuminele originare din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1118/22-iun-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1119/22-iun-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1 iunie 2017-10 iunie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie 201830 iunie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Regulamentul 1120/22-iun-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 442/2009 în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Decizia 1121/20-iun-2017 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017

Decizia 1122/20-iun-2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Spaniei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2017