Rasfoire documente

Regulamentul 1105/12-iun-2017 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European şi al Consiliului privind procedurile de insolvenţă

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2017

Regulamentul 1106/21-iun-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităţilor tradiţionale garantate [(Pastarma govezhda) (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2017

Decizia 1107/08-iun-2017 privind prelungirea perioadei de aplicare a dreptului acordat pentru coproducţii audiovizuale prevăzut la articolul 5 din Protocolul privind cooperarea culturală la Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2017

Decizia (UE, Euratom) 2017/1108/20-iun-2017 de numire a doi membri în cadrul comitetului de personalităţi independente în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2017

Rectificare din 22-iun-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/776 al Comisiei din 18 mai 2015 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (UE) nr. 502/2013 al Consiliului asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Cambodgia, Pakistan şi Filipine, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Cambodgia, Pakistan sau Filipine

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2017