Rasfoire documente

Regulamentul 1093/20-iun-2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul rapoartelor privind poziţiile utilizat de către firmele de investiţii şi operatorii de piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1090/20-iun-2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1091/10-apr-2017 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista de substanţe care pot fi adăugate la preparatele pe bază de cereale şi alimentele pentru copii, precum şi la alimentele destinate unor scopuri medicale speciale

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1092/20-iun-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/670 de introducere a unei supravegheri prealabile la nivelul Uniunii a importurilor de anumite produse siderurgice originare din anumite ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1094/20-iun-2017 de modificare pentru a 269-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1095/20-iun-2017 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să se aplice licenţelor de export pentru anumite produse lactate care urmează să fie exportate către Republica Dominicană în cadrul contingentului menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1187/2009

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1096/20-iun-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1097/20-iun-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1098/20-iun-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor care fac obiectul cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-7 iunie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1099/20-iun-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Regulamentul 1100/20-iun-2017 de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 în sectorul cărnii de pasăre originare din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Decizia 1101/19-iun-2017 de numire a preşedintelui unei camere de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1102/20-iun-2017 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1103/20-iun-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Decizia 1104/20-iun-2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferenţiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Nicaragua

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017

Rectificare din 21-iun-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2017