Rasfoire documente

Regulamentul 1085/19-iun-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017

Regulamentul 1086/19-iun-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 634/2007 în ceea ce priveşte caracterizarea selenometioninei produse de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1087/19-iun-2017 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei şi a Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017

Decizia 1088/24-mar-2017 privind ajutorul de stat SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] în ceea ce priveşte anumite submăsuri de cercetare finanţate în temeiul Legii privind laptele şi grăsimea

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017

Decizia 1089/16-iun-2017 de modificare a anexei II la Decizia 2006/766/CE în ceea ce priveşte includerea fostei Republici iugoslave a Macedoniei, a Georgiei şi a Republicii Kiribati pe lista ţărilor terţe şi a teritoriilor din care se autorizează importurile de anumite produse pescăreşti destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017

Rectificare din 20-iun-2017 la Decizia de punere în aplicare 2011/850/UE a Comisiei din 12 decembrie 2011 de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE şi 2008/50/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte schimbul reciproc de informaţii şi raportarea privind calitatea aerului înconjurător

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017

Rectificare din 20-iun-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017

Regulamentul 1084/14-iun-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2017