Rasfoire documente

Regulamentul 997/08-iun-2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte proprietatea periculoasă HP 14 ''Ecotoxice''

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2017

Regulamentul 998/12-iun-2017 de modificare pentru a 268-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2017

Regulamentul 999/13-iun-2017 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2017

Regulamentul 1000/13-iun-2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în ceea ce priveşte acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia şi substanţele înrudite cu acesta

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2017

Rectificare din 14-iun-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2017