Rasfoire documente

Regulamentul 964/08-iun-2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Regulamentul 965/08-iun-2017 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/150

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Regulamentul 966/01-iun-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Connemara Hill Lamb/Uain Sleibhe Chonamara (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Regulamentul 967/08-iun-2017 prin care se acordă Republicii Capului Verde o derogare temporară de la normele privind originea preferenţială prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce priveşte preparatele sau conservele de fileuri de ton

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Regulamentul 968/08-iun-2017 prin care se acordă Republicii Capului Verde o derogare temporară de la normele privind originea preferenţială prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce priveşte preparatele sau conservele de fileuri de macrou şi preparatele sau conservele de fileuri de melvă sau ton negru

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Regulamentul 969/08-iun-2017 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Republica Populară Chineză şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/649 al Comisiei de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Regulamentul 970/08-iun-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Decizia (PESC) 2017/972/08-iun-2017 de actualizare şi modificare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de modificare a Deciziei (PESC) 2017/154

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Decizia (PESC) 2017/973/08-iun-2017 de modificare a Acţiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo * (EULEX KOSOVO)

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Decizia (PESC) 2017/974/08-iun-2017 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranulu

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Decizia 976/07-iun-2017 privind aprobarea deciziei de exceptare în temeiul articolului 9 din Directiva 96/67/CE a Consiliului cu privire la furnizarea de anumite servicii de handling la sol în aeroportul din Tallinn (AS Tallinna Lennujaam)

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Decizia 977/08-iun-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Rectificare din 09-iun-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/907 al Consiliului din 29 mai 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Rectificare din 09-iun-2017 la Decizia (PESC) 2017/917 a Consiliului din 29 mai 2017 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Decizia (PESC) 2017/975/08-iun-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017

Decizia (PESC) 2017/971/08-iun-2017 de stabilire a modalităţilor de planificare şi conducere pentru misiunile PSAC militare neexecutive ale UE şi de modificare a Deciziilor 2010/96/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze, 2013/34/PESC privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) şi (PESC) 2016/610 privind o misiune PSAC de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUTM RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2017