Rasfoire documente

Regulamentul 105/26-oct-2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce priveşte formatul si frecvenţa rapoartelor de tranzacţie transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017

Regulamentul 104/19-oct-2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacţii

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017

Regulamentul 106/20-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017

Regulamentul 107/20-ian-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 ianuarie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017

Decizia 1/15-dec-2016 A COMITETULUI APE instituit prin Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, si partea ''Africa Centrală'', pe de altă parte, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE [2017/108]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017

Rectificare din 21-ian-2017 la Regulamentul (UE) 2016/314 al Comisiei din 4 martie 2016 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017