Rasfoire documente

Informare din 30-mai-2017 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 906/29-mai-2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 908/11-mai-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Picodon (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 909/11-mai-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 910/11-mai-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cornish Sardines (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 911/24-mai-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 912/29-mai-2017 privind autorizarea preparatului de Lactobacillus plantarum DSM 29024 ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 913/29-mai-2017 privind autorizarea unui preparat de fumonisină esterază produsă de Komagataella pastoris (DSM 26643) ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor aviare

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 914/29-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Decizia (PESC) 2017/915/29-mai-2017 privind activităţile Uniunii de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerţul cu arme

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Decizia (PESC) 2017/916/29-mai-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Decizia 918/23-mai-2017 de identificare a statului Saint Vincent şi Grenadinele ca ţară terţă necooperantă în ceea ce priveşte combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Decizia 919/29-mai-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1942 privind specificaţiile Portalului european de proiecte de investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Regulamentul 907/29-mai-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Decizia (PESC) 2017/917/29-mai-2017 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017