Rasfoire documente

Decizia 900/22-mai-2017 privind instituirea Grupului de lucru ad-hoc pentru articolul 50 din TUE, prezidat de Secretariatul General al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 893/24-mai-2017 de modificare a anexelor I şi IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European si al Consiliului şi a anexelor X, XIV şi XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte dispoziţiile privind proteinele animale prelucrate

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 892/13-mar-2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 894/24-mai-2017 de modificare a anexelor III şi VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte genotiparea ovinelor

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 890/24-mai-2017 privind punerea în aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 895/24-mai-2017 privind autorizarea unui preparat de 3-fitază produsă de Komagataella pastoris (CECT 13094) ca aditiv furajer pentru hrana puilor pentru îngrăşare şi a găinilor ouătoare (titularul autorizaţiei: Fertinagro Nutrientes S.L.)

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 897/24-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Decizia 899/17-mai-2017 privind utilizarea benzii de frecvenţe de 470-790 MHz în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Decizia 901/24-mai-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Decizia 902/23-mai-2017 de stabilire a listei de inspectori ai Uniunii autorizaţi să efectueze inspecţii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3252]

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Decizia 903/23-mai-2017 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de ţări terţe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3324]

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 891/13-mar-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Directiva 898/24-mai-2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanţele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte substanţa bisfenol A

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017

Regulamentul 896/24-mai-2017 privind autorizarea unui preparat de 6-fitază produsă de Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ca aditiv în formă solidă destinat hranei tuturor speciilor de păsări de curte şi de porcine (altele decât purceii neînţărcaţi) [titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V]

publicat in Jurnalul Oficial 138L din 2017