Rasfoire documente

Regulamentul 880/23-mai-2017 de stabilire a normelor privind utilizarea unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanţă farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar, pentru un alt produs alimentar obţinut din aceeaşi specie, precum şi a unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanţă farmacologic activă dintr-una sau mai multe specii, pentru alte specii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Regulamentul 881/23-mai-2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor, în ceea ce priveşte modalităţile şi structura rapoartelor de calitate, precum şi formatul tehnic pentru transmiterea datelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Regulamentul 882/23-mai-2017 privind derogările de la regulile de origine prevăzute în Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, care se aplică în limitele contingentelor pentru anumite produse din Namibia

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 883/11-mai-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, cu privire la o modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE referitor la cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi (linia bugetară 12 02 01)

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 885/22-mai-2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 887/22-mai-2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Tunisia şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/675

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 888/22-mai-2017 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce priveşte statutul oficial de indemnă de tuberculoză al regiunii Umbria din Italia şi statutul oficial de indemnă de leucoză enzootică bovină al Poloniei, de modificare a Deciziei 2004/558/CE în ceea ce priveşte statutul de indemnă de rinotraheită infecţioasă bovină al Germaniei şi de modificare a Deciziei 2008/185/CE în ceea ce priveşte statutul de indemne de boala Aujeszky al anumitor regiuni din Polonia şi aprobarea programului de eradicare a bolii Aujeszky pentru regiunea Veneto din Italia

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 889/23-mai-2017 de identificare a Uniunii Comorelor ca ţară terţă necooperantă în ceea ce priveşte combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 886/22-mai-2017 de numire a trei membri şi a şase supleanţi, propuşi de Republica Cehă, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 884/22-mai-2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017