Rasfoire documente

Notificare din 23-mai-2017 referitoare la intrarea în vigoare a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerţul cu aeronave civile

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulamentul 870/15-mai-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Kopi Arabika Gayo (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulamentul 871/22-mai-2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea de acid fosforic, fosfaţi, difosfaţi, trifosfaţi şi polifosfaţi (E 338-452) în anumite preparate din carne

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulamentul 872/22-mai-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor ecologice din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulamentul 873/22-mai-2017 privind autorizarea substanţei L-triptofan produse de Escherichia coli ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulamentul 874/22-mai-2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea butanului (E 943a), a izobutanului (E 943b) şi a propanului (E 944) în preparatele din coloranţi

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulamentul 875/22-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Decizia 876/18-mai-2017 privind aderarea Uniunii Europene la Comitetul consultativ internaţional al bumbacului (CCIB)

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulament din 16-iun-1972 al Comitetului Consultativ Internaţional al Bumbacului

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Decizia 877/16-mai-2017 privind propunerea de iniţiativă cetăţenească intitulată ''Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!'' [notificată cu numărul C(2017) 3382]

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Decizia 1/20-mar-2015 a Subcomitetului pentru Măsuri Sanitare şi Fitosanitare UE-Georgia de adoptare a propriului regulament de procedură [2017/878]

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulament din 20-mar-2015 de procedură al Subcomitetului pentru Măsuri Sanitare şi Fitosanitare UE-Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Decizia 1/25-nov-2015 a Subcomitetului pentru Indicaţii Geografice UE-Georgia de adoptare a propriului regulament de procedură [2017/879]

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Regulament din 25-nov-2015 de procedură al Subcomitetului pentru Indicaţii Geografice UE-Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017

Rectificare din 23-mai-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/220 al Comisiei din 8 februarie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1106/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite tipuri de sârmă din oţel inoxidabil originare din India în urma unei reexaminări intermediare parţiale în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2017