Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2017/83/16-ian-2017 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia 75/21-nov-2016 privind semnarea, în numele Uniunii şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia (Euratom) 2017/76/21-nov-2016 privind aprobarea încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Regulamentul 77/16-ian-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Regulamentul 78/15-iul-2016 de stabilire a unor dispoziţii administrative pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor şi a unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte protecţia vieţii private şi a datelor utilizatorilor acestor sisteme

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Regulamentul 79/12-sep-2016 de stabilire a cerinţelor tehnice detaliate şi a procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, a componentelor şi a unităţilor tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, precum şi de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte derogările şi standardele aplicabile

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Regulamentul 80/16-ian-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Regulamentul 81/16-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia (PESC) 2017/82/16-ian-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Recomandarea 84/16-ian-2017 privind monitorizarea hidrocarburilor din uleiuri minerale în alimente şi în materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu alimentele

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Protocol din 15-dec-2016 la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017