Rasfoire documente

Regulamentul 829/03-mai-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Welsh Laverbread (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2017

Regulamentul 830/15-mai-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce priveşte lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare sau sunt supuşi unor restricţii de operare pe teritoriul Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2017

Regulamentul 831/16-mai-2017 de aprobare a substanţei active Beauveria bassiana tulpina 147, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2017

Regulamentul 832/16-mai-2017 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru denumirea Burgstadter Berg (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2017

Regulamentul 833/16-mai-2017 de acordare a protecţiei în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru denumirea Terrasses du Larzac (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2017

Regulamentul 834/16-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2017

Regulamentul 835/12-mai-2017 de rectificare a versiunilor în limbile slovenă şi suedeză ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 şi (UE) nr. 255/2010

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2017