Rasfoire documente

Regulamentul 815/12-mai-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce priveşte clarificarea, armonizarea şi simplificarea anumitor măsuri specifice de securitate a aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2017

Regulamentul 816/12-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2017

Decizia 817/11-mai-2017 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului în ceea ce priveşte modificarea punctului C subpunctul (ii) din anexa 3 la Acordul OMC în ceea ce priveşte frecvenţa examinărilor politicilor comerciale în cadrul OMC, precum şi modificarea regulamentului de ordine interioară al Organului de examinare a politicilor comerciale

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2017

Decizia 818/11-mai-2017 de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2017

Decizia 819/12-mai-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2017

Recomandarea 820/12-mai-2017 privind efectuarea de verificări proporţionale de către poliţie şi cooperarea poliţienească în spaţiul Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2017