Rasfoire documente

Regulamentul 791/26-apr-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Stupavske Zele (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Regulamentul 792/05-mai-2017 de stabilire a unei interdicţii temporare privind pescuitul de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Regulamentul 793/10-mai-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 180/2008 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de desemnare a Laboratorului de referinţă al UE pentru boli ale ecvideelor altele decât pesta cabalină africană

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Regulamentul 794/10-mai-2017 de aprobare a dioxidului de siliciu Kieselguhr ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Regulamentul 795/10-mai-2017 de aprobare a dioxidului de siliciu sintetic amorf, pirogen, sub formă nano, supus unui tratament de suprafaţă ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Regulamentul 796/10-mai-2017 de aprobare a diclofluanidului ca substanţă activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 21

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Regulamentul 797/10-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Decizia 798/25-apr-2017 autorizând începerea negocierilor cu Guvernul Japoniei în vederea unui acord privind cooperarea în domeniul politicii în materie de concurenţă între Uniunea Europeană şi Guvernul Japoniei

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Decizia 799/05-mai-2017 de numire a trei membri şi a doi supleanţi, propuşi de Republica Cipru, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Decizia 800/08-mai-2017 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră şi unităţile veterinare în Traces

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Decizia 801/08-mai-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/715 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite ţări terţe în vederea împiedicării introducerii şi răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Decizia 802/10-mai-2017 de neaprobare a PHMB (1600; 1.8) ca substanţă activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 5

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017

Rectificare din 11-mai-2017 la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conţinutul, revizuirea şi modificarea documentelor cu informaţii esenţiale, precum şi condiţiile de îndeplinire a cerinţei de a furniza astfel de documente

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2017