Rasfoire documente

Regulamentul 781/05-mai-2017 de retragere a autorizaţiei acordate pentru substanţa activă metil-nonil-cetonă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2017

Regulamentul 782/05-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2017

Decizia 783/25-apr-2017 referitoare la poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în Comitetul mixt al SEE în legătură cu modificarea anexei IV (Energie) la Acordul privind SEE (Al treilea Pachet privind Energia)

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2017

Decizia 784/25-apr-2017 de autorizare a Republicii Italiene pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare de la articolele 206 şi 226 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1401

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2017

Rectificare din 06-mai-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/754 al Comisiei din 28 aprilie 2017 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi produse agricole prelucrate originare din Ecuador

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2017

Decizia 785/05-mai-2017 privind aprobarea starter-alternatoarelor de 12 V de înalt randament, utilizate la autoturismele cu motor cu ardere internă convenţional, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2017