Rasfoire documente

Regulamentul 777/04-mai-2017 de deschidere a unei reexaminări a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului (de extindere a taxei antidumping definitive impuse asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka şi Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka şi Tunisia) pentru a stabili posibilitatea de a acorda o scutire de la aceste măsuri unui producător-exportator tunisian, de abrogare a taxei antidumping cu privire la importurile provenite de la acest producător-exportator şi de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2017

Regulamentul 778/04-mai-2017 de modificare pentru a 267-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Daesh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2017

Regulamentul 779/04-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2017

Decizia 780/03-mai-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2017

Regulamentul 776/04-mai-2017 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 116L din 2017