Rasfoire documente

Decizia 768/18-iul-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea provizorie a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Regulamentul 772/03-mai-2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 în ceea ce priveşte lista de măsuri în cazul cărora trebuie publicate anumite informaţii referitoare la beneficiari

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Decizia 775/25-apr-2017 de numire a unui supleant, propus de Republica Finlanda, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Decizia 769/25-apr-2017 privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenţia internaţională privind răspunderea şi despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanţelor periculoase şi nocive, precum şi aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepţia aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Decizia 770/25-apr-2017 privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenţia internaţională privind răspunderea şi despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanţelor periculoase şi nocive, precum şi aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce priveşte aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Regulamentul 771/03-mai-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce priveşte metodele de determinare a nivelurilor de dioxine şi bifenili policloruraţi

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Regulamentul 773/03-mai-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Directiva 774/03-mai-2017 de modificare, în scopul adoptării unor valori limită specifice pentru substanţele chimice utilizate în jucării, a apendicelui C la anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte fenolul

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017

Protocol din 10-apr-2017 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2017