Rasfoire documente

Recomandarea 761/26-apr-2017 privind Pilonul european al drepturilor sociale

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Rectificare din 29-apr-2017 la Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Rectificare din 29-apr-2017 la Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului din 24 iunie 2016 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenţei, al legii aplicabile şi al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Notificare din 29-apr-2017 privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană şi Peru, a protocolului adiţional la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 747/17-dec-2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte criteriile de calculare a contribuţiilor ex ante, precum şi circumstanţele şi condiţiile în care plata contribuţiilor ex post extraordinare poate fi amânată parţial sau integral

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 749/24-feb-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/755 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte eliminarea Kazahstanului de pe lista ţărilor din anexa I la regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 751/16-mar-2017 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 şi (UE) 2016/1178 în ceea ce priveşte termenul limită pentru respectarea obligaţiilor de compensare de către anumite contrapărţi implicate în tranzacţii cu instrumente financiare derivate extrabursiere

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 752/28-apr-2017 de modificare şi de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 753/28-apr-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active cihalofop-butil în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Decizia 759/28-apr-2017 privind protocoalele comune şi formatele de date care trebuie să fie utilizate de transportatorii aerieni la transferul datelor PNR către unităţile de informaţii despre pasageri

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Decizia BCE/2017/11/24-apr-2017 privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2017 ((UE) 2017/760)

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 755/28-apr-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active mezosulfuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 756/28-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 757/28-apr-2017 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada aprilie 2017 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Decizia 758/25-apr-2017 referitoare la poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, cu ocazia celei de a opta reuniuni a Conferinţei părţilor la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi în privinţa propunerii de modificare a anexelor A, B şi C

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 754/28-apr-2017 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi produse agricole prelucrate originare din Ecuador

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 750/24-feb-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017

Regulamentul 748/14-dec-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru a se ţine seama de evoluţia masei vehiculelor utilitare uşoare noi înmatriculate în 2013, 2014 şi 2015

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2017