Rasfoire documente

Decizia 730/25-apr-2017 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2017

Regulamentul 731/25-apr-2017 de modificare a modelelor de certificate sanitar-veterinare BOV-X, BOV-Y, BOV şi OVI din anexele I şi II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010, a modelelor de certificate GEL, COL, RCG şi TCG din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 şi a modelului de certificat pentru produsele compuse din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 28/2012 în ceea ce priveşte normele pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2017

Regulamentul 732/25-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2017

Decizia 733/25-apr-2017 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Croaţia

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2017

Decizia (PESC) 2017/734/25-apr-2017 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmarului/ Birmaniei

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2017

Rectificare din 26-apr-2017 la Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2017

Acord din 25-nov-2016 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croaţia în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2017