Rasfoire documente

Regulamentul 723/16-feb-2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017

Regulamentul 724/24-apr-2017 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite produse din fibră de sticlă cu filament continuu originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017

Regulamentul 725/24-apr-2017 de reînnoire a aprobării substanţei active mezotrion în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, precum şi de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017

Regulamentul 726/24-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017

Decizia 727/23-mar-2017 privind recunoaşterea Muntenegrului în temeiul Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte sistemele de formare şi certificare a navigatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017

Decizia 728/20-apr-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/92/UE privind supravegherea, controalele fitosanitare şi măsurile care urmează să fie luate în ceea ce priveşte materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017

Decizia 729/20-apr-2017 privind o cerere de derogare formulată de către Republica Croaţia în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017

Rectificare din 25-apr-2017 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum şi la metodologia de evaluare a sustenabilităţii eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul şi la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2017