Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2017/718/27-mar-2017 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2017

Acord din 31-mar-2017 între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2017

Regulamentul 719/07-apr-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2192 privind alocarea posibilităţilor de pescuit în temeiul Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2017

Regulamentul 720/21-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2017

Decizia 721/20-apr-2017 privind prelungirea măsurii luate de Suedia referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid VectoBac 12AS în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2017

Decizia 722/20-apr-2017 privind prelungirea măsurii luate de Ţările de Jos în ceea ce priveşte punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid VectoMaxFG în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2017