Rasfoire documente

Regulamentul 712/20-apr-2017 de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2017

Regulamentul 713/20-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2017

Regulamentul 714/20-apr-2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a opta invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2017

Decizia 715/27-mar-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XVII (Proprietatea intelectuală) la Acordul privind SEE (Regulamentul privind medicamentele de uz pediatric)

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2017

Rectificare din 21-apr-2017 la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2017