Rasfoire documente

Regulamentul 702/04-apr-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marche (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Regulamentul 703/05-apr-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Regulamentul 704/19-apr-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Regulamentul 706/19-apr-2017 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte sensibilizarea cutanată şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1688 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Regulamentul 707/19-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Regulamentul 708/19-apr-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import introduse în perioada 1-7 aprilie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Regulamentul 709/19-apr-2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităţilor ce fac obiectul cererilor de licenţe de import şi al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 aprilie 2017 şi de stabilire a cantităţilor care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Decizia 710/03-apr-2017 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE, referitor la o modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (Emisii de CO2)

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Decizia 711/18-apr-2017 privind o cerere de derogare formulată de Regatul Danemarcei şi de Republica Federală Germania în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva 98/41/CE privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinaţie sau de plecare din statele membre ale Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017

Regulamentul 705/19-apr-2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2017