Rasfoire documente

Notificare din 13-ian-2017 referitoare la intrarea în vigoare a Acordului-cadru global de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017

Regulamentul 67/04-nov-2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, prin completarea listei de boli ale animalelor şi zoonoze din anexa respectivă

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017

Regulamentul 68/09-ian-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 121/2008 al Comisiei de stabilire a metodei de analiză pentru determinarea conţinutului de amidon din preparatele de tipul celor utilizate pentru hrana animalelor (cod NC 2309)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017

Regulamentul 69/12-ian-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017

Decizia 70/25-iul-2016 privind ajutorul de stat SA.37185 (2015/C) (ex 2013/N) acordat şi pus în aplicare parţial de către Spania pentru finanţarea Centro de Ensayos de Alta Tecnologa Ferroviaria de Antequera (CEATF)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017

Regulamentul 138/05-oct-2016 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor silenţioase de transport rutier în ceea ce priveşte audibilitatea lor redusă [2017/71](*)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017