Rasfoire documente

Regulamentul 685/11-apr-2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Regulamentul 686/01-feb-2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/96 în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Decizia 684/05-apr-2017 privind instituirea unui mecanism de schimb de informaţii cu privire la acordurile interguvernamentale şi la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei şi de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Regulamentul 687/30-mar-2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Regulamentul 688/11-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Decizia (PESC) 2017/689/11-apr-2017 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Iran

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Decizia 48/27-mar-2017 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DE RECUNOAŞTERE RECIPROCĂ ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/690]

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Decizia 49/27-mar-2017 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DE RECUNOAŞTERE RECIPROCĂ ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/691]

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017

Decizia 50/27-mar-2017 A COMITETULUI MIXT INSTITUIT PRIN ACORDUL DE RECUNOAŞTERE RECIPROCĂ ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformităţii în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/692]

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2017