Rasfoire documente

Decizia (PESC) 2017/682/29-mar-2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Regulamentul 676/10-apr-2017 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Regulamentul 677/10-apr-2017 de prelungire a derogării de la Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 în ceea ce priveşte distanţa minimă faţă de coastă şi adâncimea minimă pentru năvoadele de navă utilizate pentru pescuitul guvidului alb (Aphia minuta) în anumite ape teritoriale ale Spaniei (Murcia)

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Regulamentul 679/10-apr-2017 de încheiere a anchetei noi privind absorbţia măsurilor vizând importurile de produse plate din oţeluri inoxidabile laminate la rece originare din Taiwan fără modificarea măsurilor în vigoare

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Regulamentul 680/10-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Decizia 1/07-mar-2017 A SUBCOMITETULUI PENTRU MĂSURI SANITARE ŞI FITOSANITARE UE-GEORGIA de modificare a anexei XIB la Acordul de asociere [2017/683]

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Rectificare din 11-apr-2017 la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Decizia (PESC) 2017/681/29-mar-2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Regulamentul 678/10-apr-2017 privind supunerea la înregistrare a importurilor de biciclete expediate din Sri Lanka, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Sri Lanka, în măsura în care aceasta priveşte întreprinderea City Cycle Industries din Sri Lanka

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017