Rasfoire documente

Decizia 668/27-iun-2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a protocolului adiţional la Acordul comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Regulamentul 669/16-dec-2016 de corectare a versiunilor în limbile bulgară, cehă, croată, estonă, franceză, greacă, lituaniană, malteză, română, slovacă şi suedeză ale Regulamentului delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II)

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Regulamentul 670/31-ian-2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte procesele de producţie autorizate pentru obţinerea produselor vitivinicole aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Regulamentul 671/07-apr-2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru clotianidin şi tiametoxam din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Regulamentul 672/07-apr-2017 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor, şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Regulamentul 673/07-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Decizia 674/03-apr-2017 de stabilire a poziţiei care urmează a fi adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a opta reuniuni a Conferinţei părţilor la Convenţia de la Rotterdam, cu privire la modificările aduse anexei III la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produse chimice şi pesticide periculoase care fac obiectul comerţului internaţional

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Rectificare din 08-apr-2017 la Regulamentul (UE) nr. 479/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 privind derogarea de la obligativitatea prezentării declaraţiilor sumare de intrare şi de ieşire pentru mărfurile din Uniune care sunt transportate prin coridorul Neum

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Decizia 675/07-apr-2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria, Libia, Maroc şi Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017