Rasfoire documente

Regulamentul 628/03-apr-2017 privind punerea în aplicare a articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2017

Regulamentul 629/23-mar-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Mogette de Vendee (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2017

Regulamentul 630/03-apr-2017 de modificare pentru a 264-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu organizaţiile ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2017

Regulamentul 631/03-apr-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2017

Decizia (PESC) 2017/632/03-apr-2017 de modificare a Deciziei 2014/129/PESC de promovare a unei reţele europene de grupuri de reflecţie independente în domeniul neproliferării, în sprijinul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2017

Decizia (PESC) 2017/633/03-apr-2017 de sprijinire a Programului de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor sub toate aspectele sale

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2017

Decizia (PESC) 2017/634/03-apr-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Yemen

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2017