Rasfoire documente

Decizia 614/21-mar-2017 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2017

Decizia 609/27-mar-2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene şi al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2017

Regulamentul 610/20-dec-2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prelungirea perioadelor de tranziţie referitoare la sistemele de pensii

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2017

Regulamentul 611/29-mar-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce priveşte stabilirea preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor, precum şi pentru ovalbumină

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2017

Regulamentul 612/30-mar-2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea taxelor Agenţiei Europene pentru Medicamente în funcţie de rata inflaţiei, cu efect de la 1 aprilie 2017

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2017

Regulamentul 613/30-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2017

Decizia 615/30-mar-2017 de acceptare a unei propuneri din partea unui grup de producători-exportatori şi a Camerei de Comerţ Chineze pentru Importul şi Exportul de Maşini şi Produse Electronice, referitoare la punerea în aplicare a angajamentului menţionat în Decizia de punere în aplicare 2013/707/UE

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2017