Rasfoire documente

Regulamentul 604/17-mar-2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Terre Tarentine (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2017

Regulamentul 605/29-mar-2017 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2017

Regulamentul 606/29-mar-2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2017

Decizia (PESC) 2017/607/29-mar-2017 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive, având în vedere situaţia din Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2017

Decizia 93/16/COL/11-mai-2016 Recomandarea Autorităţii AELS de Supraveghere privind pieţele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu actul menţionat la punctul 5cl din anexa XI la Acordul privind SEE (Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice), astfel cum a fost modificat prin Protocolul 1 la acord şi prin adaptările sectoriale din anexa XI la respectivul acord [2017/608]

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2017